Er is een tijdelijk probleem opgetreden waardoor deze site onbereikbaar is.

Wat kunt u doen?

Consulteer de mededelingen de DICT helpdesk site (http://helpdesk.ugent.be/).

Als u pagina's op Minerva (http://minerva.ugent.be), Zephyr (http://zephyr.ugent.be), Curios (http://curios.ugent.be/) en stagescholen (http://stagescholen.augent.be/) niet kunnen bereiken, probeer dan eerst om uw browser cache leeg te maken. Zie: browsergegevens wissen.

U kunt steeds terecht bij de respectievelijke helpdesks: mail naar minerva@UGent.be, zephyr@UGent.be, curios@UGent.be, stagescholen@augent.be of helpdesk@UGent.be

We are experiencing temporary problems so you can not reach this site.

What can you do?

Please consult the announcements on the DICT helpdesk site (http://helpdesk.ugent.be/en).

If you could not reach pages on Minerva (http://minerva.ugent.be), Zephyr (http://zephyr.ugent.be), Curios (http://curios.ugent.be/) and stagescholen (http://stagescholen.augent.be/), first try to empty your browser cache. See: clear browsing data.

You can always contact the helpdesks: mail to minerva@UGent.be, zephyr@UGent.be, curios@UGent.be, stagescholen@augent.be or helpdesk@UGent.be